Shewolf Dog Coaching

Een wolvin staat symbool voor moederlijke zorgzaamheid. Denk maar aan Romulus en Remus uit de Romeinse mythologie. Een wolvin waarborgt de veiligheid van zichzelf en haar familieleden. Ze creëert een warm nest, beschermt, en draagt de verantwoordelijkheid voor het vervullen van ieders basisbehoeften. Ze biedt steun en aanmoediging. Iedere ervaring maakt haar wijzer, en bij haar krijgen anderen de ruimte om te groeien.

Honden zijn een diersoort op zich, los van wolven, en het is verstandig om honden als honden te benaderen. Echter is het mooi om inspiratie te putten uit de zorgende kracht van een shewolf.

Shewolf Dog Coaching biedt professioneel advies en begeleiding voor mensen met honden, door een gecertificeerde en ervaren gedragsbegeleidster. Ineke Vander Aa heeft voornamelijk ervaring in het begeleiden van mensen die gedragsproblemen ervaren met hun honden. Tijdens een privé consultatie wordt de hond geobserveerd, en wordt er informatie gewonnen a.h.v. een eerlijk gesprek met de gezinsleden. Afhankelijk hiervan wordt er individueel welzijnsadvies verleend met de focus op veiligheid, gezondheid en geluk voor mens en (ander) dier. Tevens wordt er een geschikt begeleidingsplan opgesteld, afhankelijk van de specifieke noden.

English service available!

Advertisements
Panel 1

Filosofie

Het doel van Shewolf is om de levenskwaliteit te verhogen van u en de hond(en) waarmee u samenleeft. We leggen onze focus op emotioneel welzijn met extra aandacht voor duidelijke communicatie, rust, vertrouwen en respect. Om u hierbij de meest geschikte begeleiding te bieden, baseren we ons op de meest recente wetenschappelijke kennis over honden, en op de lessen die de praktijk ons leert.

Panel 2

Contact & Afspraak

Telefonisch: O497.020.231

Per email: Ineke@shewolf.be

Privé consultatie aan huis*: van maandag tot zaterdag tussen 11u en 18u, op afspraak. Opgelet: zaterdag is een populaire dag. Indien u louter op zaterdag kan, hou dan rekening met een wachttijd. Op weekdagen bent u sneller geholpen.

Privé consultatie op de dierenartsenpraktijk**: van maandag tot vrijdag, tussen 11u en 18u, op afspraak.

Er zijn geen consultaties mogelijk tijdens de maanden juli en augustus, en van 03/05/2019 t.e.m. 26/05/2019.

(Tijdens deze periodes gaat Ineke’s aandacht volledig naar haar hotelgasten bij Chatoo of naar haar eigen kroost.)

*Omdat huisbezoeken niet zonder risico zijn voor onze hondencoach, worden locaties telkens doorgegeven aan beveiliging.

** Dierenartsenpraktijk booZoo, Naamsesteenweg 34, 3001 Heverlee.