Shewolf Dog Coaching

Een wolvin staat symbool voor moederlijke zorgzaamheid. Denk maar aan Romulus en Remus uit de Romeinse mythologie. Een wolvin waarborgt de veiligheid van zichzelf en haar familieleden. Ze creëert een warm nest, beschermt, en draagt de verantwoordelijkheid voor het vervullen van ieders basisbehoeften. Ze biedt steun en aanmoediging. Iedere ervaring maakt haar wijzer, en bij haar krijgen anderen de ruimte om te groeien.

Honden zijn een diersoort op zich, los van wolven, en het is verstandig om honden als honden te benaderen. Echter is het mooi om inspiratie te putten uit de zorgende kracht van een shewolf.

English service available!

Dogsitief_Facebook2_Tekengebied 1

Publicatie: 10 oktober 2019

Panel 1

Focus

Onze focus zoomt in op het emotionele welzijn van de hond, met extra aandacht voor duidelijke communicatie, rust en vertrouwen. Om u hierbij de meest geschikte begeleiding te bieden, baseren we ons op de meest recente wetenschappelijke kennis over honden, en op de lessen die de praktijk ons leert.

Tijdens onze eerste ontmoeting verzamelen we informatie o.b.v. observatie en een eerlijk gesprek met de mensen waarmee de hond samenleeft. Het is belangrijk dat we voldoende puzzelstukjes verkrijgen uit verschillende contexten, om een zo objectief en volledig mogelijk beeld te construeren van het huidige emotionele welzijn van de hond.

Wanneer we voldoende informatie hebben verkregen, kunnen we individueel aangepast advies verlenen. Dit advies is gericht op het welzijn van de hond en zijn gezin, en heeft louter met gehoorzaamheidstraining te maken als deze een meerwaarde zou betekenen binnen de begeleiding.

Net zoals binnen de humane therapie, zijn opvolgsessies een gezonde investering die onze focus beter kan verscherpen. Ook wij raden minstens één opvolgconsult aan, al hebben vele cliënten baat bij meerdere opvolgingen. Hoe nauwer wij u en uw hond kunnen opvolgen, hoe duidelijker de koers naar een heldere diagnose, en hoe scherper het individueel advies kan worden toegepast.

Om u de meest toegepaste begeleiding te kunnen bieden, geniet Shewolf een vaste Samenwerking.

Panel 2

Contact

Momenteel kan er geen afspraak worden gemaakt voor een privé-consultatie. Shewolf biedt momenteel het boek Dogsitief aan om onze filosofie te introduceren in het samenleven tussen jou en je hond. Daarnaast kan u deelnemen aan de verschillende lezingen, interactieve lezingen en workshops die met regelmaat worden georganiseerd: Lezingen & workshops

Ontvangt u toch liever privé coaching, dan kan u met een gerust hart terecht bij de collega’s met een gelijkaardige filosofie en werkwijze, waarmee Ineke met regelmaat samenzit om casussen te bespreken: Samenwerking

Reeds gevestigde cliënten kunnen steeds een afspraak maken voor een opvolgconsultatie: