Samenwerking

Shewolf werkt nauw samen met Kirafiki. Hierbij zetten we elkaars specialisaties in om onze cliënten zo gericht mogelijk te kunnen adviseren en begeleiden. Concreet betekent een hechte samenwerking dat we:

  • Op regelmatige tijdstippen casussen bespreken en overleggen, waarbij we openstaan voor elkaars inzichten.
  • Binnen een collegiale sfeer naar elkaar doorverwijzen.
  • Groepsconsulten organiseren, waarbij we samen een cliënt kunnen bezoeken.

Daarnaast geniet Shewolf een hechte samenwerking met gedragstherapeute en voedingsadviseur Brave Hond. Ook staan we in contact met de Belgische vaders van hondenwelzijn David Pithie en Geert De Bolster.

Er wordt gestreefd naar een duidelijke samenwerking met uw betrokken dierenarts. Shewolf heeft nauw contact met Dierenartsenpraktijk booZoo & Artemis Dierenartsen

Een goede, ervaren hondentrimmer draagt bij tot de levenskwaliteit van je hond. Daarvoor werkt Shewolf samen met Canecura & Zengo

 

Advertisements