Dat is Shewolf

Door Ineke Vander Aa

Zo’n twaalf jaar geleden ontstond Shewolf ergens in de Sonorawoestijn van Arizona. Tussen de wolf- en asielhonden zwierf ze, zoekend naar een weg tussen de paden die anderen al hadden vrijgemaakt. Ze wandelde door boeken en zwom door cursussen. Ze doorkruiste het land van hondentraining en nam de toeristische route langs methodes en technieken.

Eerst werd ze trainer, daarna gedragstherapeute. Coach, in een continent van vragen, antwoorden, problemen, oplossingen, aandoeningen, ziekten, doelstellingen, verwachtingen. Behandelingen en gedragsmedicatie. Ondersteunende middelen. Norm heette dat werelddeel, en de mensen praatten er Normaal.

Gaandeweg werd het geritsel in de struiken luider. Daar, in de wildernis langs dat vrijgemaakte pad. Vorige lente bleef Shewolf staan. Wat was dat toch, dat geluid? Er woelde iets grijs daar, tussen de bomen. Iets herkenbaar wolfachtigs.

Ergens onderweg verliet Shewolf het pad. Het continent. Het land. In de sporen van de hond loopt ze nu, de hond die haar uit een lange slaap wekte in de Sonorawoestijn. Norm is een herinnering. Normaal slechts een taal. Ze is Shewolf, dier onder dieren.

Shewolf, dat is moederlijke zorgzaamheid. Dat is ondersteuning bieden op een manier die trouw is aan de verlener en ontvanger. Shewolf, dat is lezen, schrijven, filosoferen en fantaseren. Dat is samenkomen. Luisteren en luchten. Leven, vooral.

Shewolf, dat is van het pad af.

Ineke Vander Aa kijkt ernaar uit om op regelmaat binnen gezellige kring samen te komen om te luisteren, te praten, te filosoferen en te waarderen… wanneer het allemaal weer mag.

Fleur Preckler verzorgt binnen Shewolf privé ondersteuning voor mensen die moeilijkheden ervaren bij het samenleven met honden. Meer info via Team.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s